priser sura rf
Klicka på länkarna nedan för att komma till våra prislistor.
policy sura rf

Drogförebyggande arbete inom Surahammars Ryttarförening/Drogpolicy
Vår verksamhet och vår anläggning är drog- och rökfri. Person som uppträder påverkat avvisas omedelbart från anläggningen. Anläggningen är avgränsad med staket och ingen rökning får förekomma innanför staketet.


Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändrades något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Klicka på länken nedan för att komma till vår policy, regler, rutiner och utbildningsplan för våra elever.

Styrelse 2024

Ordförande
Svante Bergstrand

Vice ordförande
Kai Kaarnavou

Sekreterare
Kent Engwall

Kassör
Monika Westling

Ledamöter
Ida Vineld

Sofie Calén

Johanna Roos

Suppleanter

Sophie Lagergren

Adjungerade

Annie Johansson Lind 

Caroline Dahlström